Yükseköğretimde Yeni Eğilimler: Değişime Ayak Uydurma

Bilim ve teknoloji hızla gelişmekte ve değişmektedir. Bu değişim beraberinde yükseköğretimin dünyadaki konumunu değiştirmiştir. Özellikle bilişim teknolojilerindeki bilgiyi üretme, bilgiye erişim, bilgiyi kullanma ve yayma noktalarında büyük değişimler yükseköğretimin dünyadaki konumunu etkilemektedir. Yükseköğretim kurumları da bilim ve teknolojinin talepleri ve fırsatlarına yönelik bireyler yetiştirmek ve bireylerin bilginin bu döngüsüne ayak uydurmalarını sağlamak adına politikalarını şekillendirmektedir. Bu bağlamda düzenlenecek bu kongrenin odağı, değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunları temel alarak yükseköğretimin politikaları, modelleri, yenilikçi hareketleridir. Bu kongrenin temel amacı, günümüz yükseköğretim dünyasında ortaya çıkan yeni eğilimleri, bilgi ve bilişim teknolojilerindeki değişim çerçevesinde gözden geçirmek ve uygulamaları paylaşmak ve tartışmaktır.