Yükseköğretimde Yeni Eğilimler: Değişime Ayak uydurma
Özet Format Kılavuzu

Kongre İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dil seçeneğine sahip olacaktır. Sistem üzerinden yüklenecek özetler başlık, giriş, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalı, 200-400 kelime arasında olmalı ve en az iki en fazla dört anahtar kelimeden oluşmalıdır. Özet içinde referans verilmemelidir.

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler İngilizce veya Türkçe yazılmalı ve sunulmalıdır. Kongreye en fazla üç bildiri gönderilebilir.

Poster Bildiri Hazırlama Koşulları (Yeni)

Poster 85x120 boyutlarında hazırlanmalıdır. Poster basımları sahipleri tarafından yapılacaktır.
Posterlerde İstanbul Aydın Üniversitesi logosu ve bağlı olunan kurumun logosu yer almalıdır.
Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi; Özet (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Kelimeler,
1. Giriş , 2. Materyal ve Yöntem, 3. Sonuçlar ve Tartışma, Kaynaklar gibi bölümlerinden oluşmalıdır.

Poster Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
Poster bildiri olarak kabul edilen çalışmalar 13 Nisan 2016 tarihinde sabah 09:30 itibariyle D blok fuaye alanında görevli
Uzman Devran Korkmaz’ın bilgisi dahilinde panolara sahipleri tarafından asılacaktır.
Poster sahipleri çalışmalarını anlatmak üzere posterin asılı kaldığı süre boyunca alanda hazır bulunmalıdır.

Posterler .pdf formatında ve tam metin halinde 20 Mart’a kadar aysinsayi@aydin.edu.tr ve handesuna@aydin.edu.tr mail adreslerine gönderilmelidir.
Bildiri kitabında poster sunumlarına yer verilecektir.

Tam metin yazım koşulları
Yazım Kuralları

Makale özet, kaynakça, ekler ve uzun özetle birlikte 8500 sözcüğü geçmemelidir. Makalede sadece Times New Roman karakteri kullanılır. Makale aşağıda belirtilen
bölümlerin dışında kalan kısmı 10 Punto ve 1,15 aralıklı yazılır.

Başlık:
Yazının başlığı 14 punto, ilk harfi büyük olarak yazılır. Makalenin yazarının adı ve soyadı 10 punto, soyadı büyük harflerle yazılır. Birden fazla yazarlı makalelerde
adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana yazılır. Yazarların ünvanları, çalıştığı yerin adı, e-posta adresi dipnotta özel imle (*) belirtilir.

Özet:
Yazının başında Türkçe ve İngilizce, 9 punto büyüklüğünde, 1,0 aralıklı, 200 sözcüğü geçmeyecek bir özet ve çalışmayı tanımlayan 3-5 anahtar sözcük yer alır.

Bölümler ve Alt Bölümler:
Yazının ana bölüm başlıkları 12 punto büyük harflerle sayfanın ortasına yazılır ve 12 punto yazılan ikinci düzey başlıklar sola yaslı ve ilk harfleri büyük olarak yazılır. Üçüncü düzey başlıklar ilk harfleri büyük ve sağa yatık olarak yazılır. Kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA 6. Baskı) kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanır.